TIEISÄNNÖITSIJÄ PALVELUKSESSASI

Tieisännöinti Tapconet palvelee niin isoja kuin pieniäkin tiekuntia Pirkanmaan alueella

Onko käyttämäsi yksityistien kunto niin hyvä kuin toivoisit?

Suomessa yksityisteitä on noin 350 000 km, joista vakituista asutusta palvelee noin 90 000 km.

Tieliikenteen määrä sekä tienpitoon liittyvät ympäristö-, turvallisuus ja muut vaatimukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti. Yksityistien hyvä kunto edesauttaa elinkeinoelmän toimintaa sekä ehkäisee yhteiskunnallista tappiota, jota syntyy esimerkiksi huonokuntoisesta tiestä johtuvien lisääntyneiden omaisuusvahinkojen muodossa. (Lähde: Suomen Tieyhdistys)

Tulevaisuudessa onkin yhä tärkeämpää, että yksityisteiden asioita hoitaa asiansa osaava ammattilainen.

Tieisännöitsijä on yksityistien tienkäyttäjän sekä tiekunnan arjen apuri ja oikea käsi.

Yksityisteiden hallinto ja kunnossapito muuttuvat yhä vaativampaan sekä ammattimaisempaan suuntaan. Tieisännöitsijä toimii yksityistien asioiden toimitsijana tai asiantuntijaroolissa. Tieisännöitsijä voi hoitaa tiekunnan hallinnollisen puolen tai koko toimenkuvan aina paperiasioista käytännön tien kunnossapitoon liittyvien toimien organisointiin. Tieisännöitsijää voi konsultoida tieasioihin liittyvissä niin pienissä kuin isoissakin asioissa tai hän voi hoitaa suurempien, perusparannusprojektien suunnittelu- ja organisointityöt. Samalla tieisännöitsijä on ulkopuolinen ja riippumaton toimija, joka tuo tehokkuutta sekä suunnitelmallisuutta tiekunnan toimintaan.

Tieisännöinti Tapconet Oy palvelee niin isoja kuin pieniäkin tiekuntia pääasiassa Pirkanmaan alueella.

Tapconetilla palvelevat Suomen Tieyhdistyksen kouluttamat, TiKo tieisännöitsijät, Tapio Kahilaniemi sekä Tomi Vähä-Kouvola.

TARJOAMAMME PALVELUT

HALLINTOPAKETTI

Hallinnointipaketti tiekunnalle, joka huolehtii itsenäisesti tien kunnossapidon toimista.

TÄYSPAKETTI

Tieisännöitsijä hoitaa hallintotehtävät sekä kaikki tien
kunnossapitotyöt.

TUNTIPERUSTEINEN LASKUTUS

Kaikkien tieisännöintitöiden toteutus tuntiperusteisella
laskutuksella.

MUUT TYÖT

Tieyksikkölaskelmien laatiminen, perusparannukset tarjouksella sekä erilaisia tien merkintätarvikkeita.

Uutiskirjeen tilaus

Tilaa uutiskirjeemme!

Saat uutiskirjeemme kautta Tapconetin uusimmat kuulumiset ja yksityisteiden kunnossapitoon liittyviä vinkkejä suoraan sähköpostiisi.

Tilaajalahjaksi saat heti 8 vinkkiä yksityisteiden kunnossapitoon ja vuosikellon, joka auttaa eri kunnossapitotöiden ajoittamisessa oikeaan vuodenaikaan.