Tietosuojaseloste

Tietosuojalaki (1050/2018)

Päivitetty 26.5.2019

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Tapconet Oy (y-tunnus 1050076-2 )
Vähä-Koveron tie 25 B, 34260 Terälahti

Tapio Kahilaniemi

toimisto@tapconet.fi
puh. 0400 924 923

Rekisterin nimi

Tapconet Oy asiakas- ja laskutusrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden ja tiekuntien asioiden suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen sekä seuranta. Asiakassuhteen ylläpito ja seuranta. Tieisännöintipalveluiden laskutus.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan ja tiekunnan yksilökohtaiset tiedot, yhteystiedot, nimen, osoitteen, puhelinnumeron, yhdyshenkilön/vastuuhenkilön tiedot, sekä tieisännöinnin kannalta oleelliset muut yksityisteiden tiedot. Asiakasrekisteri sisältää myös yksityisteiden kunnossapitosuunnitelmasta/ -sopimuksista, muistiinpanoja sekä ohjeita asiakkaalle, kuten valokuvia ja videoita.

Laskutusrekisteri pitää sisällään asiakkaan ja tiekunnan laskutusosoitteen sekä asiakkaan kattavat yhteystiedot.

Rekisterin tiedot ovat salaisia, eikä niitä yhdistetä muihin rekistereihin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tietolähteenä käytetään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään saatavia tietoja. Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja yhteistyökumppaneilta saatavat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaiden henkilötiedot ovat salassapidettäviä. Toiminnassa noudatetaan asiakkaan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta tieisännöinnistä. Asiakastietoja voidaan luovuttaa vain asiakkaan tai tämän täysi-ikäisen huoltajan yksilöidyllä, kirjallisella suostumuksella tai lakiin perustuen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain Tapconet Oy Tapio Kahilaniemellä.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Aineistot säilytetään yrittäjän omalla tietokoneella, muistitikulla tai irtokovalevyllä. Laite ja tietokoneaineisto ovat suojattu salasanalla. Muistitikku tai irtokovalevy säilytetään lukitussa kaapissa manuaalisen aineiston kanssa. Laskutustiedot käsitellään yrittäjä Tapio Kahilaniemen tietokoneella, joka on suojattu salasanalla. Laskutukset tapahtuvat erillisen laskutusohjelman kautta, joka on suojattu erillisellä salasanalla. Laskutuksen paperiversiot säilytetään lukitussa kaapissa.